U20 Juniors fém.

Beschleeschtungen U20 Juniorinnen Piste


24 / 07 / 2015
 

 

100 m
Jun
11"94
JONES
Laurence
Jun
2015
150 m
Jun
19"28
HAYEN
Chantal
Cad
2001
200 m
Jun
24"58
JONES
Laurence
Jun
2015
300 m
Jun
40"31
JONES 
Laurence
Jun 
2015
400 m
Jun
57"13
JONES
MLaurence
Cad
2013
500 m Jun 1'24"22  SCHARTZ  Joanne  Jun 2012
600 m
Jun
1'37"59
GLODEN
Jenny
Min
2008
800 m
Jun
2'09"54
HOFFMANN Vera
Jun
2015
1 000 m
Jun
2'49"03
HOFFMANN
Vera
Jun
2015
1 500 m
Jun
4'25"87
HOFFMANN
Vera
Jun
2015
2 000 m Jun 6'56"27 GLOESENER Jil Min 2007
3 000 m
Jun
10'01"50
HOFFMAN
Vera
Jun
2015
5 000 m
Jun
21'50"8
KOHNEN
Sonja
Jun
1984
10 000 m
Jun
46'11"43
HANSEN
Véronique
Jun
1998
100 m h.
Jun
15"78
ZENS
Cathie
Cad
2011
400 m h.
Jun
65"72
HAYEN
Chantal
Jun
2003
Longueur
Jun
5,99 m
JONES
Laurence
Jun
2014
Dreisprong
Jun
11,10 m
ZENS
Cathie
Jun
2012
Hauteur
Jun
1,71 m
ZIMMER
Cathy
Cad
2014
Perche Jun 3,30 m SCHMIT Cathy Cad 2013
Poids 4 Kg
Jun
**14,06 m
SCHARTZ
Kim
Jun
2007
Disque 1Kg
Jun
34,07 m
MICHEL
Veronique
Cad
2012
Javelot 600 Gr.
Jun
43,44 m
MICHEL
Véronique
Jun
2014
Marteau 4 Kg
Jun
**46,71 m
SCHARTZ
Kim
Jun
2007
Heptathlon
Jun
4 399 p.
 JONES
 Laurence
Jun
2014