Inscriptions
Important information for international athletes
For organisational reasons, we do not accept any late registrations on the day of the event for athletes without a national (FLA) licence. This means only pre-registered international athletes can participate.

 

Fir Eech anzeschreiwen scheckt w.e.g. e mail un inscription@celtic.lu

Lëtzebuerger Athleten sollen sech w.e.g. iwert hire Club aschreiwen. Merci.

Aschreiwungen
Numm Viirnum Geburtsdatum course Verein

 

Inscriptions par mail s.v.p inscription@celtic.lu

Les athlèthes luxembourgois sont priés de s'inscrire via leur club. Merci.

Inscriptions
nom prénom date de naissance course club

 

Einschreiben: bitte Mail schicken an inscription@celtic.lu

Luxemburger Athleten sollen sind gebeten sich über ihren Verein einzuschreiben. Danke.

Einschreiben
Name Vorname geboren am Rennen Verein