Eau - Wasser

EAU - WASSER - AGUA

Communiqué par: Administration de la gestion de l'eau

En tenant compte de l'apparition exceptionnellement précoce d'efflorescences de cyanobactéries dans le lac de la Haute-Sûre, la surveillance du lac de Weiswampach et des étangs de Remerschen a été intensifiée.
• Lac de Weiswampach
Dans ce contexte, l'Administration de la gestion de l'eau a détectée aujourd'hui une prolifération de cyanobactéries dans le lac de Weiswampach. La présence de cyanobactéries, notamment Microcystis sp., une espèce potentiellement productrice de toxines a entretemps été confirmée par le Centre de recherche LIST.
De ce fait une interdiction de baignade et de toute activité nautique doit être prononcée avec effet immédiat pour le lac de Weiswampach.

D'Blo-Alge verbreede sech weider am Land, dat ënnert anerem och duerch déi konstant héich Temperaturen. Nieft dem Stau, ass et vun elo un och verbueden, fir am Séi zu Wäiswampech ze schwammen.

D'Cyanobakterien, déi zu Wäiswampech, respektiv am Stau duerch Echantillonen nogewise goufen, kënnen Haut-Irritatiounen an Duerchfall mat sech bréngen, respektiv och, dass et engem schlecht gëtt, wann een dëst Waasser drénkt oder eng Schlupp kritt.

Dës Geforen gëllen natierlech och fir Déieren, déi och net an d'Waasser dierfen eran, wou Blo-Algen nogewise goufen.

Dës Zort Bakterien gëtt vrun allem duerch héich Konzentratioune vun Phosphor a Stéckstoff ervirgeruff, dat begënschtegt duerch héich Temperaturen.


 

Rapport (160.62 kB)